LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M10 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.10-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Wskaźniki charakteryzujące nadkład i złoże - tabela 6
R.1.1 Powierzchnia nadkładu i złoża , P [m2] = 250 000
R.1.2 Średnia miąższość nadkładu, Mn [m] = 1
R.1.3 Średnia miąższość złoża Mz [m] = 20 lub 10
R.1.4 Ilość nadkładu, Qn [m3] = 250 000 lub obliczona wartość P*Mn
R.1.5 Ilość zasobów przemysłowych w złożu, Qp [m3] = 5 000 000 lub 2 500 000
R.2 |Rezultat 2: Wydajności koparek - tabela 7
R.2.1 Czas cyklu roboczego koparki K1, tc [s] = 25
R.2.2 Czas cyklu roboczego koparki K2, tc [s] = 20
R.2.3 Wydajność teoretyczna koparki K1, Q0 [m3/h] = od 431,00 do 433,00
R.2.4 Wydajność teoretyczna koparki K2, Q0 [m3/h] = od 359,00 do 361,00
R.2.5 Wydajność techniczna koparki K1, Qt [m3/h] = od 337,00 do 339,00 lub inna wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń zdającego
R.2.6 Wydajność techniczna koparki K2, QT[m3/h] = od 281,00 do 283,00 lub inna wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń zdającego
R.2.7 Wydajność praktyczna koparki K1, Qp [m3/h] = od 269,00 do 271,00 lub inna wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń zdającego
R.2.8 Wydajność praktyczna koparki K2, Qp [m3/h] = od 224,00 do 227,00 lub inna wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń zdającego
R.2.9 Wydajność eksploatacyjna koparki K1, Qr [m3/h] = od 215,00 do 217,00 lub inna wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń zdającego
R.2.10 Wydajność eksploatacyjna koparki K2, Qr [m3/h] = od 179,00 do 182,00 lub inn wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń zdającego
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M10