LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M10 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.10-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przedsiębiorca planuje wydobycie złoża kruszywa naturalnego, którego granice poziome tworzy kwadrat o boku 500 m.
Eksploatacja będzie prowadzona metodą odkrywkową, systemem ścianowym, jednym piętrem nadkładowym i dwoma piętrami złożowymi (I i II). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące wyrobisko przedstawiono w tabeli 1.
Nadkład oraz złoże eksploatowane będzie dwoma koparkami jednonaczyniowymi (KI i K2). Nadkład znad złoża zostanie spryzmowany na zwałowiskach zewnętrznych wokół wyrobiska. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące zwałowisko zewnętrzne przedstawiono w tabeli 2. Urabiana kopalina będzie ładowana wprost na samochody odbiorców. Parametry techniczne koparek jednonaczyniowych przedstawiono w tabeli 3.
Roboty górnicze prowadzone będą w jednozmianowym 8-godzinnym systemie pracy. Oblicz:
- wskaźniki charakteryzujące nadkład i złoże, wyniki zapisz w tabeli 6,
- wydajności teoretyczną, techniczną, praktyczną i eksploatacyjną koparek KI i K2, wyniki zapisz w tabeli 7,
- wydajność zmianową kopalni (Wz), wyniki zapisz w tabeli 8.
Do obliczeń wydajności koparki jednonaczyniowej wykorzystaj współczynniki z tabeli 4 oraz wzory obliczeniowe z tabeli 5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 Jednostka miary
m m
Tabela 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące wyrobisko
Lp. Wyszczególnienie
Wysokość piętra nadkładowego, hn Wysokość piętra eksploatacyjnego, hzi i hz2 Kąt nachylenia skarp roboczych w złożu, az Kąt nachylenia skarp roboczych w nadkładzie, an Kąt nachylenia skarp stałych w złożu, fsz Kąt nachylenia skarp stałych w nadkładzie, fsn Kąt generalnego nachylenia zbocza eksploatacyjnego, y Kąt generalnego nachylenia zbocza stałego, $ Wyprzedzenie robotami w nadkładzie, sn Wyprzedzenie robotami w złożu, sz
Półka ostateczna pomiędzy skarpą nadkładową i złożową, on Półka ostateczna pomiędzy skarpami złożowymi, oz
m
m
m
m
Wartość
1 10 75 75 45 45 45 40 15 15 1 3
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M10