LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-15.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj animowany baner internetowy dla firmy STUDIO CMYK. Animację poklatkową sporządź w programie Adobe Photoshop zgodnie z przebiegiem oraz opisem technologicznym animacji. Logo i elementy animacji przygotuj według opisu technologicznego. W trakcie pracy skorzystaj z materiałów umieszczonych na pulpicie w folderze A.25 materiały do animacji.
Pliki animacji zapisz pod nazwą PESEL.psd oraz pod nazwą PESEL.gif i umieść je w folderze animacja_PESEL na pulpicie komputera {PESEL to Twój Numer PESEL).
Opis technologiczny - baner
1. Dokument programu Adobe Photoshop o szerokości 800 pikseli i wysokości 100 pikseli, tryb barwny RGB, białe tło.
2. Rozdzielczość dokumentu dobrana zgodnie z wymaganiami stawianymi plikom zamieszczanym w Internecie.
Opis technologiczny - logo
1. Wzór logo - zgodny z zamieszczonym rysunkiem.
STUDIO CMYK
2. Napis "Studio CMYK" wykonany krojem pisma Arial, o stopniu pisma 30 pkt, o barwie RGB (0, 0, 0).
3. Kompozycja składająca się z czterech kwadratów o wymiarach 30 pikseli x 30 pikseli.
4. Barwa kwadratów:
- pierwszy od lewej strony - RGB (0, 255, 255),
- drugi od lewej strony - RGB (255, 0, 255),
- przedostatni - RGB (255, 255, 0),
- ostatni-RGB (0,0,0).
5. Logo umieszczone z lewej strony dokumentu.
6. Logo nie może wykraczać poza pole o wielkości 200 pikseli x 100 pikseli.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25