LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj prezentację multimedialną o nazwie „Papierowe samoloty" oraz film ilustrujący składanie samolotu
z papieru. Prezentacja powinna mieć charakter liniowy i składać się z 6 slajdów.
Wykorzystaj materiały zawarte w folderze A.25_01_16.05 umieszczonym na pulpicie komputera.
Prezentację zapisz w utworzonym folderze egzamin_PESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Wymagania dotyczące prezentacji multimedialnej
Opis poszczególnych slajdów:
- Slajd 1 - tytuł prezentacji: „Papierowe samoloty" oraz obiekt clipart prezentujący samolot,
- Slajd 2i3- informacje przedstawiające historię papierowych samolotów,
- Slajd 4 - treści dotyczące pierwszych lotów samolotem,
- Slajd 5 - informacje na temat „Dlaczego samoloty latają?",
- Slajd 6 - schemat prezentujący siłę nośną przygotowany samodzielnie na podstawie rysunku zamieszczonego w pliku o nazwie tekst_do_prezentacji,
Na wszystkich slajdach zastosuj czcionkę bezszeryfową, błękitne tło, przejścia między slajdami oraz animacje do tekstu i schematu. W stopce każdego slajdu umieść swój numer PESEL.
Rozdzielczość wszystkich zdjęć do prezentacji i filmu powinna wynosić 72 ppi. Zdjęcia zamieść w podfolderze foto_prezentacja utworzonym w folderze egzamin_PESEL.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 1 minuty. Prezentację multimedialną zapisz w formacie PPT lub PPTX.
Wymagania dotyczące filmu
Do utworzenia filmu prezentującego sposób składania samolotu należy wykorzystać wszystkie 12 zdjęć. Zdjęcia należy ułożyć chronologicznie, z szybkimi przejściami. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 1,5 minuty. Projekt filmu zapisz w formacie programu, w którym został wykonany oraz w formacie WMV.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- prezentacja multimedialna o nazwie „Papierowe samoloty",
- animacje i efekty zastosowane w prezentacji multimedialnej,
- film prezentujący składanie samolotu z papieru.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25