LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.25-02-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj prezentację multimedialną o nazwie „Zabytkowe samochody" oraz film prezentujący zdjęcia samochodów. Prezentacja powinna mieć charakter liniowy i składać się z 6 slajdów. Wykorzystaj materiały zawarte w folderze A.25_02_16.05 umieszczonym na pulpicie komputera. Prezentację zapisz w utworzonym folderze egzamin_PESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Wymagania dotyczące prezentacji multimedialnej:
Opis poszczególnych slajdów:
- Slajd 1 - zawiera tytuł prezentacji: „Zabytkowe samochody" oraz grafikę z pliku samochodpng;
- Slajd2- zawiera tekst_2 ovazfoto_2;
- Slajd3- zawiera tekst_3 ovazfoto_3;
- Slajd4- zawiera tekst_4 ovazfoto_4;
- Slajd 5 - wykres słupkowy z animacją słupków - dane do wykresu zamieszczone w pliku tekstowym tekst_do_prezentacji;
- Slajd 6 - przygotowany film, prezentujący zdjęcia samochodów, zawierający zdjęciafoto_5, foto_6, foto_7, foto_8, foto_9, foto_10, foto_11, foto_12, foto_13.
Na wszystkich slajdach zastosuj czcionkę Arial, tło w kolorze RGB: 187, 215, 128, przejścia czasowe między slajdami oraz dowolne animacje do tekstu i wykresu. W stopce każdego slajdu umieść swój numer PESEL. Rozdzielczość wszystkich zdjęć do prezentacji i filmu powinna wynosić 72 ppi. Zdjęcia zamieść w podfolderze foto_prezentacja utworzonym w folderze egzamin_PESEL. Prezentację multimedialną zapisz w formacie PPT lub PPTX.
Wymagania dotyczące filmu:
Do utworzenia filmu prezentującego zabytkowe samochody należy wykorzystać wszystkie zdjęcia: foto_5, foto_6, foto_7, foto_8, foto_9, foto_10, foto_11, foto_12, foto_13. Zdjęcia należy ułożyć rosnąco, zgodnie z numeracją. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 1,5 minuty. Projekt filmu zapisz w formacie programu, w którym został wykonany oraz w formacie WMV.
Czas przeznaczony na wykonania zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- prezentacja multimedialna „Zabytkowe samochody",
- animacje i efekty zastosowane w prezentacji multimedialnej,
- film prezentujący zdjęcia samochodów.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25