LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M12 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.12-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Karta diagnostyczna
Uwaga: Kryterium należy uznać za spełnione gdy zdający wpisał tylko wartość parametru, ale w jednostkach podanych w nagłówkach tabel; jeżeli wpisana wartość podana jest w innych jednostkach, muszą być podane te jednostki; wpisane wartości muszą być realne
1 Wpisany 17-cyfrowy numer VEST badanego pojazdu, marka, model.
2 Wpisany model akumulatora.
3 Wpisana wartość napięcia akumulatora przed zamontowaniem w pojeździe.
4 Wpisana wyznaczona pośrednio średnia gęstość elektrolitu.
5 Wpisany wyznaczony stopień naładowania akumulatora.
6 Wpisana wartość rezystancji cewki przekaźnika samochodowego.
7 Wpisana wartość rezystancji styków roboczych przy braku załączenia napięcia cewki.
8 Wpisana wartość rezystancji styków roboczych po załączeniu napięcia cewki.
9 Wpisana prawidłowa ocena stanu technicznego przekaźnika.
10 Wpisana prawidłowa identyfikacja rodzaju badanego przekaźnika. Rezultat 2. Zamontowany akumulator
1 Zamocowana stabilnie ujemna klema na biegunie akumulatora (nie jest luźna, jest dokręcona).
2 Zamocowana stabilnie dodatnia klema na biegunie akumulatora (nie jest luźna, jest dokręcona).
3 Zamontowane zabezpieczenie akumulatora zabezpieczające go w trakcie jazdy (dokręcone mocowanie w skrzynce akumulatora).
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M12