LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M12 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.12-01-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W rozruszniku na stanowisku egzaminacyjnym uszkodzone jest łożysko ślizgowe w głowicy przedniej. Wymontuj łożysko i przez podniesienie ręki zgłoś Przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania pomiaru weryfikacyjnego średnicy łożyska ślizgowego. Przygotuj rozrusznik do pomiaru rezystancji izolacji uzwojenia stojana i wirnika, a następnie zgłoś przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania pomiaru w jego obecności. Wykonaj pozostałe pomiary wymienione w tabeli pomiarów i wypełnij ją uzyskanymi wynikami. Po naprawie zmontuj rozrusznik i dokonaj próby jego uruchomienia bez obciążenia na stanowisku egzaminacyjnym według załączonego schematu.
UWAGA!
Przed próbą uruchomienia rozrusznika zgłoś Przewodniczącemu ZNCP gotowość podłączenia zasilania do naprawianego rozrusznika przez podniesienie ręki.
Podczas wykonywanych czynności naprawczych i diagnostycznych posługuj się dokumentacją techniczną, aparaturą kontrolno-pomiarową, narzędziami i częściami zamiennymi dostępnymi na stanowisku egzaminacyjnym. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uporządkuj stanowisko po zakończeniu prac.
UWAGA! Zasilanie rozrusznika może być włączone tyko na kilka sekund ze względu na brak obciążenia!
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty
- wymienione łożysko ślizgowe.
- wypełniona tabela pomiarowa.
- uruchomiony rozrusznik, oraz
- przebieg pomiaru weryfikacyjnego łożyska ślizgowego oraz pomiaru rezystancji izolacji uzwojenia stojana i wirnika.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M12