LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: A.25-04-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj prezentację multimedialną o nazwie „Turnieje rycerskie" oraz film prezentujący przebieg turnieju. Prezentacja powinna mieć charakter liniowy i składać się z 6 slajdów.
Wykorzystaj materiały zawarte w folderze A.25_04_16.05 umieszczonym na pulpicie komputera.
Prezentację zapisz w utworzonym folderze egzamin_PESEL (PESEL to Twój numer PESEL), na pulpicie
komputera.
Wymagania dotyczące prezentacji multimedialnej
Opis poszczególnych slajdów:
- Slajd 1 - tytuł prezentacji: „Turnieje rycerskie" oraz obiekt clipart prezentujący rycerza;
- Slajd2- zawiera tekst_2 ovazfoto_2;
- Slajd3- zawiera tekst_3 ovazfoto_3;
- Slajd4- zawiera tekst_4 ovazfoto_4;
- Slajd 5 - schemat prezentujący rodzaje turniejów przygotowany samodzielnie na podstawie rysunku zamieszczonego w pliku o nazwie tekst_do_prezentacji;
- Slajd 6 - przygotowany film, prezentujący przebieg turnieju zawierający zdjęcia:foto_5,foto_6, foto_7,foto_8,foto_9,foto_10,foto_11,foto_12,foto_13.
Na wszystkich slajdach zastosuj czcionkę Arial, tło w kolorze R 200, G 190, B 150, przejścia między slajdami oraz dowolne animacje do tekstu i schematu. W stopce każdego slajdu umieść swój numer PESEL. Rozdzielczość wszystkich zdjęć do prezentacji i filmu powinna wynosić 72 ppi. Zdjęcia zamieść w podfolderze foto_prezentacja utworzonym w folderze egzamin_PESEL. Prezentację multimedialną zapisz w formacie PPT lub PPTX.
Wymagania dotyczące filmu
Do utworzenia filmu należy wykorzystać wszystkie zdjęcia: foto_5, foto_6, foto_7, foto_8, foto_9, foto_10, foto_11 ,foto_12,foto_13.
Zdjęcia należy ułożyć rosnąco, zgodnie z numeracją. Czas trwania filmu nie może przekroczyć dwóch minut. Projekt filmu zapisz w formacie programu, w którym został wykonany oraz w formacie WMV.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- prezentacja multimedialna „Turnieje rycerskie",
- animacje i efekty zastosowane w prezentacji multimedialnej,
- film prezentujący przebieg turnieju.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25