LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M14 - WRZESIEŃ 2014 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.14-01-14.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Zmontowany okular mikroskopowy
1 Okular zmontowany zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (układ części jak na rysunku)
2 Okular tworzy poprawny i wyraźny obraz w mikroskopie
3 Przesuw dioptryjny płynny, bez zaciąć
Rezultat 2: Stan powierzchni zewnętrznych soczewek i okularu
1 Powierzchnie zewnętrzne (metalowe) okularu bez plam, zarysowań
2 Powierzchnie optyczne zespołu soczewki ocznej bez smug, plam, pyłków
3 Powierzchnie optyczne zespołu soczewki kolektywu bez smug, plam, pyłków Przebieg 1: Wykonywanie montażu końcowego okularu mikroskopowego
1 Zdający stosował klucze specjalne do montażu zespołu soczewki ocznej
2 Zdający stosował do czyszczenia soczewek płyny oraz patyczki z nawiniętymi tamponami
3 Zdający podczas mycia powierzchni optycznych korzystał z metalowego pojemnika z przykryciem
4 Zdający stosował lupę do sprawdzania czystości powierzchni optycznych
5 Zdający stosował mikroskop do sprawdzenia okularu
6 Zdający po wykonaniu montażu uporządkował stanowisko
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił
Egzaminator
imię i nazwisko
data i czytelny podpis
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M14