LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M14 - WRZESIEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.14-01-14.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj montaż końcowy okularu mikroskopowego 12x zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Po wykonanym montażu okular powinien tworzyć prawidłowy i wyraźny obraz w mikroskopie, przesuw dioptryjny powinien być płynny oraz powinna być zachowana czystość powierzchni soczewek i powierzchni zewnętrznych (metalowych) okularu.
Zadanie wykonaj na przygotowanym i wyposażonym stanowisku. Zmontowany okular mikroskopowy i arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku. Uporządkuj stanowisko pracy.
X—---
1 Okular mikroskopowy 12*
Rysunek na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej.
Oznaczenia na rysunku:
ZS1-1 - zespól soczewki ocznej
w oprawie. ZSI-3 - zespól kolektywu okularu
w oprawie, 1-2 - tuleja.
1-3 - oprawa mikrometni. 1-5 - pierścień oporowy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- zmontowany okular mikroskopowy,
- stan powierzchni zewnętrznych soczewek i okularu, oraz
wykonywanie montażu końcowego okularu mikroskopowego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M14