LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-17.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj logo firmy „ekOprOjekt" oraz prezentację multimedialną zawierającą elementy księgi zaprojektowanego znaku firmowego. W tym celu:
1. W programie do obróbki grafiki wektorowej zaprojektuj logo.
2. Zapisz plik z logo w formacie grafiki wektorowej pod nazwą: logo_grafika_wektorowa oraz w formacie grafiki rastrowej pod nazwą: logo_grafika_rastrowa.
3. W programie graficznym utwórz elementy księgi znaku zgodnie z informacją zamieszczoną w opisie slajdów.
4. Wykonaj prezentację zawierającą logo oraz elementy księgi znaku i zapisz ją w formacie PPTX pod nazwą prezentacjaekOprOjekt.
Na pulpicie komputera utwórz folder PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL) i umieść w nim pliki o nazwach:
logo_grafika_wektorowa,
- logografikarastrowa,
- prezentacja ekOprOjekt.
Folder o nazwie PESEL nagraj na płytę CD, sprawdź poprawność nagrania, płytę CD opisz swoim numerem
PESEL.
Wymagania dla logo
Firma ekOprOjekt zajmuje się wykonywaniem projektów architektonicznych opartych na ekologicznych technologiach. Logo powinno zawierać:
- tło o wymiarach: 150 x 100 mm,
- kolor tła: RGB (73, 173, 64),
- napis ekOprOjekt w kolorze: RGB (255, 255, 255),
- minimalną liczbę kolorów w projekcie znaku graficznego: 4,
- znak graficzny nawiązujący do ekologii lub projektów architektonicznych np.:
Uwaga: Nie należy wykorzystywać znaków przedstawionych jako przykłady.
Wymagania dla prezentacji multimedialnej i elementów księgi znaków
- prezentacja składa się z 5 slajdów,
- kolor tła slajdów RGB (150, 210, 150),
- zmiana slajdów co 9 sekund.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25