LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Logo
R.1.1
Logo zostało zapisane pod nazwą logo_wektorowe_PESEL w formacie grafiki wektorowej z
możliwością edycji poszczególnych obiektów
R.1.2
Prostokąt wykorzystany w projekcie logo ma zaokrąglone narożniki
R.1.3
Rozmieszczenie i wielkość elementów oraz proporcje obiektów są zgodne ze wzorem logo
R.1.4
W projekcie logo został wykorzystany kolor błękitny RGB (111, 201, 235) (ocena na podstawie pliku logo_wektorowe_PESEL) (z dokładnością ±1)
R.1.5
W projekcie logo został wykorzystany kolor biały RGB (255, 255, 255) (ocena na podstawie pliku logo_wektorowe_PESEL) (z dokładnością ±1)
R.1.6
Napis USŁUGIIT wykonano wersalikami (ocena na podstawie pliku
logo_wektorowe_PESEL)
R.1.7
Napis wyedytowano fontem ArialBold, kursywą (ocena na podstawie pliku
logo_wektorowe_PESEL)
R.1.8
Logo zostało zapisane w trybie koloru RGB, w pliku logo_rastrowe_PESEL.png (ocena na podstawie pliku o nazwie logo_rastrowe_PESEL.png)
R.1.9
Pliki logo_wektorowe_PESEL i logo_rastrowe_PESEL zostały zapisane w folderze PESEL i nagrane na płytę CD
R.2
Rezultat 2: Grafika z folderu IKONYPESEL
R.2.1
Pliki z ikonami zapisano w folderze IKONY_PESEL umieszczonym w folderze PESEL
R.2.2
Folder IKONY_PESEL zawiera tylko 8 plików o nazwach: 01środowisko serwerowe, 02środowisko użytkownika, 03helpdesc, 04sieci, 05bazy danych, 06bezpieczeństwo systemów, 07bezpieczeństwo informacji, 08usługi w chmurze)
R.2.3
Pliki z ikonami zapisano w formacie PNG w trybie koloru RGB
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A25