LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych


KLUCZE I ROZWIĄZANIA:

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 25

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Kwalifikacje w zawodzie A.25 - Uczeń:
1) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;
2) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
3) gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
5) przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej;
6) rejestruje materiały w postaci cyfrowej;
7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
8) przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;
10) stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych.

2. Przygotowanie projektów multimedialnych
Kwalifikacje w zawodzie A25 - Uczeń:
1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;
2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;
4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;
6) publikuje internetowy projekt multimedialny.