LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M17 - PAŹDZIERNIK 2013 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.17-01-13.10


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W wyniku długotrwałej eksploatacji pompy zębatej nastąpiło obniżenie jej własności użytkowych (spadek wydajności i wartości wytwarzanego ciśnienia oraz rozszczelnienie pompy). Na stanowisku znajduje się zdemontowana pompa z której usunięto uszkodzone części. Na podstawie DTR danego modelu pompy, ustal nazwy brakujących części i wpisz do Tabeli 1. Części pobierz z wyznaczonego miejsca, a następnie dokonaj montażu pompy. Zmontowaną pompę uruchom bez obciążenia, w celu wstępnej oceny poprawności jej działania.
Podczas czynności związanych z organizacją stanowiska i wykonaniem zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Tabela 1. Wykaz brakujących części
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- wypełniona Tabela 1,
- zmontowana pompa,
- działanie pompy bez obciążenia
oraz
przebieg procesu montażu pompy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M17