LOGOWANIE

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZ膭DZE艃TESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZ膭DZE艃:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 poj臋cia z zakresu eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
1.2. okre艣la膰 funkcje zespo艂贸w, podzespo艂贸w i cz臋艣ci mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
1.3. rozpoznawa膰 podstawowe cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
1.4. rozpoznawa膰 typowe po艂膮czenia ruchowe i spoczynkowe cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
1.5. wskazywa膰 zasady monta偶u i demonta偶u prostych zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
1.6. rozpoznawa膰 oznaczenia i symbole tolerancji i pasowa艅 wyst臋puj膮ce na rysunkach;
1.7. rozpoznawa膰 symbole i oznaczenia dotycz膮ce obr贸bki cieplnej, cieplno-chemicznej i obr贸bki skrawaniem;
1.8. okre艣la膰 podstawowe czynniki powoduj膮ce powstawanie korozji oraz sposoby zabezpieczania metali przed jej powstawaniem;
1.9. rozr贸偶nia膰 i charakteryzowa膰 rodzaje napraw, przegl膮d贸w technicznych i remont贸w maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. okre艣la膰 kolejno艣膰 monta偶u i demonta偶u maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych na podstawie dokumentacji monta偶owej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej;
2.2. okre艣la膰 zakres przegl膮du okresowego, naprawy bie偶膮cej, 艣redniej i g艂贸wnej oraz wyst臋puj膮ce w nich fazy procesu naprawczego;
2.3. dobiera膰 na podstawie norm i katalog贸w podzespo艂y i cz臋艣ci do napraw maszyn i urz膮dze艅;
2.4. dobiera膰 narz臋dzia monterskie, uwzgl臋dniaj膮c technologi臋 prac demonta偶owo-monta偶owych;
2.5. dobiera膰 narz臋dzia pomiarowo-kontrolne;
2.6. oblicza膰 prze艂o偶enia kinematyczne prostych mechanizm贸w nap臋dowych maszyn i urz膮dze艅;
2.7. wskazywa膰 sposoby napraw cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅;
2.8. dobiera膰 zamienne materia艂y eksploatacyjne, oleje, smary sta艂e i ciecze smaruj膮co-ch艂odz膮-ce;
2.9. szacowa膰 koszty prac zwi膮zanych z przeprowadzaniem napraw oraz przegl膮d贸w maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas napraw, przegl膮d贸w, konserwacji i eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
3.2. stosowa膰 zalecenia zawarte w przepisach i normach dotycz膮cych monta偶u, demonta偶u, przemieszczania i transportowania maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
3.3. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas napraw, przegl膮d贸w, konserwacji i eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
3.4. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas napraw, przegl膮d贸w, konserwacji i eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych;
3.6. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas napraw, przegl膮d贸w, konserwacji i eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych.