LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M17 - STYCZEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.17-01-14.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W wyniku eksploatacji wiertarki stołowej doszło do utraty jej właściwości użytkowych wynikających z naturalnego zużywania się części. Dokonaj demontażu przekładni pasowej. Zidentyfikuj części brakujące i te które należy wymienić, wyniki spostrzeżeń zapisz w Tabeli 1.
Dobierz odpowiednie części oraz dokonaj montażu przekładni i przeprowadź niezbędne regulacje. Dokonaj próbnego uruchomienia wiertarki po wykonanej naprawie, sprawdzając działanie przekładni pasowej i zespołu wrzeciona.
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie prace wykonaj w oparciu o DTR wiertarki stołowej.
W arkuszu egzaminacyjnym zamieszczono przykładowy schemat napędu wiertarki.
Schemat napędu wiertarki stołowej
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- wypełniona Tabela 1,
- działanie przekładni pasowej i wiertarki, oraz
- przebieg demontażu przekładni pasowej wiertarki,
- przebieg montażu przekładni pasowej wiertarki.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M17