LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 4

KOD ARKUSZA: A.25-04-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Logo
R.1.1 Logo zostało zapisane pod nazwą logo_wektorowe_PESEL w formacie grafiki wektorowej
z możliwością edycji poszczególnych obiektów.
R.1.2 W projekcie logo zostały wykorzystane kolory: zielony RGB (100, 200, 0), żółty RGB (240, 250, 100), biały (255, 255, 255) (ocena na podstawie pliku logo_wektorowe_PESEL)
R.1.3 Logo ma kształt zaokrąglonych nałożonych na siebie kwadratów, oddzielonych białą ramką, ułożonych zgodnie ze wzorem (ocena na podstawie pliku logo_wektorowe_PESEL)
R.1.4 Prostokąt wewnętrzny i zewnętrzny wypełnione są odwrotnie przebiegającymi gradientami liniowymi od koloru zielonego do żółtego, zgodnie ze wzorem logo
R.1.5 Rozmieszczenie i wielkość elementów logo są zgodne ze wzorem
R.1.6 Napis wyedytowano fontem Arial Bold , wersalikami (ocena na podstawie pliku logo_wektorowe_PESEL)
R.1.7 Napis CHEM jest w kolorze zielonym, a napis TECH jest w kolorze
żółtym z białym obrysem (ocena na podstawie pliku logo_wektorowe_PESEL)
R.1.8 Logo zostało zapisane w trybie koloru RGB, w pliku logo_rastrowe_PESEL.png z zachowaniem przezroczystości tła (ocena na podstawie pliku o nazwie logo_rastrowe_PESEL.png)
R.1.9 Pliki logo_wektorowe_PESEL i logo_rastrowe_PESEL zostały zapisane w folderze PESEL i nagrane na płytę CD
R.2
Rezultat 2: Grafika z folderu GRAFIKIPESEL
R.2.1 Pliki z grafikami zapisano w folderze GRAFIKI_PESEL umieszczonym w folderze PESEL
R.2.2 Folder GRAFIKI_PESEL zawiera tylko 3 pliki z grafikami z folderu GRAFIKA o nazwach: waga.png, siatka_krystalograficzna.png, wwykres.png
R.2.3 Pliki z grafikami zapisano w w formacie PNG w trybie koloru RGB
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A25