LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.25-02-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj layout strony internetowej oraz animowany baner dla studia filmowego TRANSFOKACJA zajmującego się produkcją telewizyjną i filmową. W tym celu:
1. Na pulpicie komputera utwórz folder PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL) a w nim folder
OBRAZYPESEL
2. Pliki zdjęciowe z folderu A.25_materiały_2 zabezpieczonego hasłem A.25_p2_07 zapisz po wykonaniu transformacji zgodnej z wymaganiami w folderze OBRAZYPESEL.
3. W programie Adobe Photoshop wykonaj zgodnie z wymaganiami animowany baner i zapisz jego projekt w pliku banerPESEL.psd z zachowaniem warstw oraz wersję do internetu w pliku baner_PESEL.gif w trybie koloru RGB.
4. W programie Adobe Photoshop wykonaj z wymaganiami layout strony internetowej firmy TRANSFOKACJA i zapisz go w pliku layoutPESEL.psd z zachowaniem warstw.
Pliki baner PESEL.psd, baner_PESEL.gif, layout PESEL.psd zapisz w folderze PESEL
Folder o nazwie PESEL nagraj na płytę CD, sprawdź poprawność nagrania, płytę opisz swoim numerem
PESEL.
Wymagania dotyczące fotografii
Fotografie z folderu A.25_materiały_2 należy:
- skadrować do formatu 140 x 90 pikseli z zachowaniem proporcji obiektów na obrazie,
- zapisać w trybie barwnym RGB, w formacie zapisu JPEG, w rozdzielczości 72 ppi z zachowaniem pierwotnych nazw plików.
Wymagania dotyczące banera
Wzór banera
Baner należy wykonać zgodnie ze wzorem i opisem technologicznym. Opis technologiczny banera:
• wymiary: 1200 x 150 pikseli,
• tryb barwny: RGB,
• rozdzielczość 72 ppi,
• tło w kolorze: RGB (255, 255, 255),
• parametry tekstu studio filmowe: minuskuły, Tahoma, 24 pkt, kolor RGB (0, 0, 0),
• parametry tekstu TRANSFOKACJA: wersaliki, Tahoma, 24 pkt, kolor RGB (0, 0, 0),
• baner powinien zawierać 4 kształty kliszy filmowej o dowolnych proporcjach w kolorze
RGB (0, 0, 0).
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25