LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: A.25-03-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj layout strony internetowej oraz animowany baner dla firmy CLASSIC zajmującej się wypożyczaniem samochodów zabytkowych. W tym celu:
1. Na pulpicie komputera utwórz folder PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL) a w nim folder
OBRAZYPESEL
2. Pliki z obrazami samochodów z folderu A.25_materiały_3 zabezpieczonego hasłem A.25_p3_05 zapisz po wykonaniu transformacji zgodnej z wymaganiami w folderze OBRAZYPESEL
3. W programie Adobe Photoshop wykonaj zgodnie z wymaganiami animowany baner i zapisz jego projekt w pliku banerPESEL.psd z zachowaniem warstw oraz wersję do internetu w pliku baner_PESEL.gif w trybie koloru RGB.
4. W programie Adobe Photoshop wykonaj zgodnie z wymaganiami layout strony internetowej firmy CLASSIC i zapisz go w pliku layoutPESEL.psd z zachowaniem warstw.
Pliki baner PESEL.psd, baner_PESEL.gif, layout PESEL.psd zapisz w folderze PESEL
Folder o nazwie PESEL nagraj na płytę CD, sprawdź poprawność nagrania, płytę opisz swoim numerem
PESEL.
Obrazy z folderu A.25_materiały_3 należy:
- przeskalować do wysokości 80 pikseli z zachowaniem proporcji obiektów na obrazie,
- zapisać w trybie barwnym RGB, w formacie zapisu PNG, w rozdzielczości 72 ppi z zachowaniem pierwotnych nazw plików.
Baner należy wykonać zgodnie ze wzorem i opisem technologicznym.
Opis technologiczny banera:
• wymiary: 1000 x 220 pikseli,
• tryb barwny: RGB,
• rozdzielczość 72 ppi,
• kolor tła: RGB (255, 255, 255),
• w górnej i dolnej części baneru należy umieścić prostokąty wypełnione gradientem liniowym złożonym z 3 kolorów: RGB (200, 155, 110) - RGB (140, 100, 60) - RGB (200, 155, 110),
• górny prostokąt ma wymiary 1000 x 100 pikseli, a dolny 1000 x 20 pikseli,
• parametry tekstu CLASSIC: wersaliki, Calibri Italic lub Calibri kursywa, 60 pkt, kolor
RGB (255, 255, 255),
• parametry tekstu wypożyczalnia samochodów zabytkowych: minuskuły, Calibri Italic lub Calibri kursywa, 30 pkt, kolor RGB (255, 255, 255).
Wymagania dotyczące obrazów samochodów
Wymagania dotyczące banera
Wzór banera
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25