LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj prezentację multimedialną składającą się z 5 slajdów. Wykorzystaj materiały zawarte w folderze A.25-01-16.01 umieszczonym na pulpicie komputera. Stronę tytułową prezentacji o wymiarach 640 x 480 pikseli zapisz w formacie PSD z zachowaniem warstw oraz w formacie JPEG w folderze PESEL {PESEL to Twój numer PESEL) zlokalizowanym na pulpicie.
Opis prezentacji multimedialnej
Prezentacja multimedialna składająca się z 5 slajdów, z zastosowaniem animacji i chronometrażu czasowego, powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi:
- Slajd 1 - strona tytułowa zawiera fotomontaż utworzony z 3 zdjęć i tytuł „Pierwsze oznaki wiosny" - czcionka Times New Roman 60 pkt., kolor biały, umieszczony na prostokącie w kolorze fioletowym (RGB: 141, 108, 250).
- Slajdy 2, 3, 4 - zawierają fotografie sformatowane do kształtu elipsy, opis odnoszący się do fotografii z zastosowaniem czcionki bezszeryfowej.
- Slajd 5 - zawiera wykres słupkowy (z animacją słupków), utworzony na podstawie tabeli zawartej w pliku Tekst doprezentacji.doc.
Wszystkie slajdy z wyjątkiem tytułowego powinny zawierać tytuł, stopkę z nr. PESEL, animację zdjęć i tekstów oraz wykresu. Prezentację należy zapisać w formacie PPT lub PPTX oraz w formacie pliku filmowego.
Przygotowane projekty zapisz na pulpicie komputera w folderze PESEL.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- projekt strony tytułowej prezentacji multimedialnej,
- prezentacja multimedialna,
- animacje i przejścia zastosowane w prezentacji multimedialnej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25