LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj animowany baner dotyczący usługi telefonicznego zamawiania zakupów. W tym celu:
1. W programie do obróbki grafiki wektorowej zaprojektuj ikony i zapisz je w folderze IKONYPESEL w formacie grafiki wektorowej z możliwością edycji poszczególnych obiektów.
2. W programie do grafiki rastrowej wykonaj przyciski i zapisz je w formacie JPEG w folderze PRZYCISKIPESEL.
3. Na podstawie pliku samochódbaner.png z folderu A.25_materiały_1 zabezpieczonego hasłem A.25_prakt1 przygotuj dwa obrazy samochodu.
4. Obrazy samochodu zapisz w plikach samochódniebieski.png oraz samochódczerwony.png w trybie koloru RGB w folderze FOTO PESEL z zachowaniem przezroczystości tła.
5. Na podstawie przygotowanych plików w programie Adobe Photoshop wykonaj animowany baner i zapisz jego projekt w pliku banerPESEL.psd oraz wersję do internetu w pliku baner_PESEL.gif w trybie koloru RGB.
Wszystkie rezultaty zadania wykonaj zgodnie z opisem technologicznym oraz wzorem baneru i zapisz na pulpicie komputera w utworzonym przez siebie folderze o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Folder o nazwie PESEL zapisz na płytę CD, zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do sprawdzenia nagrania, a po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN sprawdź poprawność nagrania płyty. Sprawdzoną płytę CD podpisz swoim numerem PESEL.
Wymagania dla ikon
ikony można odwzorować lub stworzyć własny projekt grafiki, IKONA1 powinna zawierać znak słuchawki oraz liczbę 24 w obwiedni,
IKONA 2 powinna przedstawiać symbol wózka zakupowego,
kolor ikon RGB (50, 50, 50),
parametry zapisu plików z ikonami: tryb koloru RGB,
format grafiki wektorowej z możliwością edycji poszczególnych obiektów.
Nazwa pliku wektorowego
Projekt przycisku
IKONA_1
IKONA_2
Wymagania dla przycisków
- wymiary: 226 x 56 pikseli,
- tryb koloru: RGB,
- format zapisu: JPEG,
- rozdzielczość dopasowana do zamieszczenia plików w internecie,
- krój pisma: bezszeryfowy z efektem cienia.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25