LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.25-02-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj animowany billboard dotyczący usługi telefonicznego zakupu kwiatów. W tym celu:
1. W programach do obróbki grafiki wektorowej oraz rastrowej wykonaj ikony do billboardu i zapisz je w folderze IKONY PESEL.
2. Na podstawie obrazów samochodu i kwiatów z folderu A.25_materiały_2 zabezpieczonego hasłem: A.25_PRakt2 przygotuj pliki zdjęciowe do billboardu i zapisz je w folderze
FOTOPESEL.
3. Na podstawie przygotowanych plików w programie Adobe Photoshop wykonaj animowany billboard internetowy i zapisz jako billboard PESEL.psd, billboard_PESEL.gif.
Wszystkie rezultaty zadania wykonaj zgodnie z opisem technologicznym oraz wzorem billboardu i zapisz na pulpicie komputera w utworzonym przez siebie folderze o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Folder o nazwie PESEL zapisz na płytę CD, zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do sprawdzenia nagrania, a po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN sprawdź poprawność nagrania płyty. Sprawdzoną płytę CD podpisz swoim numerem PESEL.
Wymagania dla ikony w formacie grafiki wektorowej
Wymagania dla ikon w formacie grafiki rastrowej
Wykonaj ikony zgodnie z zamieszczonym wzorem i wymaganiami:
wymiary ikon: 210 x 210 pikseli,
rozdzielczość ikon dostosowana do zamieszczenia plików w internecie, tryb koloru obrazu: RGB, format zapisu: PNG
koło umieszczone na każdej ikonie: średnica 200 pikseli, kolor RGB (0, 255, 0), parametry napisów na ikonach: font Tahoma, 23 pkt, kolor RGB (50, 50, 50).
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25