LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M34 - STYCZEŃ 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.34-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Gęstości płuczek wiertniczych, które będą używane w procesie wiercenia wraz z obliczeniami - tabela 1
R.1.1 Zapisane są działania zgodne ze wzorem na ciśnienie złożowe
R.1.2 W działaniu dla interwału 0 - 1100 m zapisano gradient ciśnienia złożowego 0,011 MPa/m lub 0,11 MPa/10 m oraz przyjętą przez zdającego głębokość lub poprawnie zapisano wynik Uwaga: Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający podzielił interwał 0 - 1100 m na interwały 0 - 75 m, 75 - 300 m i 300 - 1100 m
R.1.3 W działaniu dla interwału 1100 - 1800 m zapisano gradient ciśnienia złożowego 0,0125 MPa/m lub 0,125 MPa/10 m oraz przyjętą przez zdającego głębokość lub poprawnie zapisano wynik
R.1.4 Zapisana wartość ciśnienia złożowego dla interwału 0 - 1100 m wynika z poprawnie wykonanego działania
Uwaga: Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający podzielił interwał 0 - 1100 m na interwały 0 - 75 m, 75 - 300 m i 300 - 1100 m
R.1.5 Zapisana wartość ciśnienia złożowego dla interwału 1100 - 1800 m wynika z poprawnie wykonanego działania - obliczenia
R.1.6 Zapisane są działania prowadzące do obliczenia ciśnienia hydrostatycznego płuczki wiertniczej uwzględniające naddatek ciśnienia hydrostatycznego nad złożowym 0,6 MPa/ 1000 m
R.1.7 Zapisana wartość ciśnienia hydrostatycznego dla interwału 0 - 1100 m wynika z poprawnie wykonanego działania - obliczenia
Uwaga: Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający podzielił interwał 0 - 1100 m na interwały 0 - 75 m, 75 - 300 m i 300 - 1100 m
R.1.8 Zapisana wartość ciśnienia hydrostatycznego dla interwału 1100 - 1800 m wynika z poprawnie wykonanego działania - obliczenia
R.1.9 Zapisana gęstość płuczki dla interwału 0 - 1100 m wynosi 1160 kg/m3 - za poprawną należy uznać wartość gęstości płuczki 1183 kg/m3 ±10 kg/m3 dla g = 9,81 m/s2 Uwaga: Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający podzielił interwał 0 - 1100 m na interwały 0 - 75 m, 75 - 300 m i 300 - 1100 m
R.1.10 Zapisana gęstość płuczki dla interwału 1100 - 1800 m wynosi 1310 kg/m3 - za poprawną należy uznać wartość gęstości płuczki 1335 kg/m3 ±10 kg/m3 dla g = 9,81 m/s2 R.2
Rezultat 2: Maksymalne ciśnienia głowicowe oraz klasy ciśnieniowe i liczba zamknięć głowic przeciwerupcyjnych wraz z obliczeniami - tabela 2.
R.2.1 Zapisane są działania zgodne ze wzorem na maksymalne spodziewane ciśnienie głowicowe
R.2.2 Dla obliczeń ciśnienia głowicowego pod kolumnę techniczną zapisano dane: A = 1; H = 1100 m; q = 0,011 MPa/m lub podstawiono do wzoru
R.2.3 Dla obliczeń ciśnienia głowicowego pod kolumnę eksploatacyjną zapisano dane: A = 1; H = 1800 m; q = 0,0125 MPa/m lub podstawiono do wzoru
R.2.4 Zapisane dopuszczalne ciśnienie głowicowe pod kolumnę techniczną wynosi 12,1 MPa lub zapisał wartość 9//s" lub zapisano kolumna prowadnikowa 133/8"
R.2.5 Zapisane dopuszczalne ciśnienie głowicowe pod kolumnę eksploatacyjną wynosi 22,5 MPa lub zapisał wartość 7" lub zapisano kolumna technicza 9%"
R.2.6 Klasa ciśnieniowa elementów uzbrojenia przeciwerupcyjnego pod kolumnę techniczną min. 2 M
R.2.7 Klasa ciśnieniowa elementów uzbrojenia przeciwerupcyjnego pod kolumnę eksploatacyjną min. 5 M
R.2.8 Ilość zamknięć głowic przeciwerupcyjnych montowanych na kolumnie prowadnikowej rur okładzinowych: co najmniej 3 lub 2 Uwaga: dopuszcza się inne zapisy jednoznacznie określające ilość zamknięć głowic przeciwerupcyjnych
R.2.9 Ilość zamknięć głowic przeciwerupcyjnych montowanych na kolumnie technicznej rur okładzinowych: co najmniej 3 lub 2 Uwaga: dopuszcza się inne zapisy jednoznacznie określające ilość zamknięć głowic przeciwerupcyjnych
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M34