LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M34 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.34-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Planuje się wiercenie otworu eksploatacyjnego do głębokości 1800 m zgodnie z załączonym projektem geologiczno-technicznym otworu.
Oblicz gęstości płuczek wiertniczych, które będą używane w procesie wiercenia, przy założeniu, że naddatek ciśnienia hydrostatycznego nad ciśnieniem złożowym podczas wiercenia będzie wynosił S = 0,6 MPa/1000 m.
Oblicz maksymalne ciśnienia głowicowe oraz określ liczbę zamknięć głowic przeciwerupcyjnych, które będą używane w procesie wiercenia zakładając, że dolny korpus więźby rurowej będzie zamontowany na kolumnie prowadnikowej rur okładzinowych.
Zaprojektuj zestawy uzbrojenia wylotu otworu wiertniczego, które będą używane w procesie wiercenia.
Sporządź zestawienie rur okładzinowych planowanych do zapuszczenia do otworu wiertniczego wraz z podaniem ich ciężaru, uwzględniając wyporności płuczek, które będą stosowane w procesie wiercenia.
PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
Uwaga: w procesie wiercenia nie przewiduje się wypływu siarkowodoru.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M34