LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj logo według załączonego wzoru oraz animowany billboard internetowy dla DRUKARNI PIKSEL. W tym celu:
1. W programie do obróbki grafiki wektorowej odwzoruj logo zgodnie z rysunkiem 1.
2. Logo wektorowe zapisz w folderze PESEL pod nazwą PESELlogo w trybie barwnym CMYK i rozdzielczości 300 ppi w formacie PDF z możliwością edycji poszczególnych obiektów.
3. Logo wektorowe zapisz w formacie grafiki rastrowej JPEG pod nazwą PESEL logo w trybie barwnym RGB i rozdzielczości 72 ppi, w folderze PESELmateriałydoanimacji.
4. W programie Adobe Photoshop wykonaj animowany billboard internetowy zgodnie z rysunkiem 3 oraz opisem technologicznym i zapisz jego projekt w formacie PSD z zachowaniem warstw pod nazwą billboardPESEL oraz wersję do internetu w formacie GIF pod nazwą billboardPESEL.
Na pulpicie komputera utwórz folder PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL) i umieść w nim pliki oraz foldery o nazwach:
• PESEL_logo.pdf,
• folder PESEL materiały do animacji z plikiem PESEL_logo.jpg,
• billboardPESEL.psd,
• billboard_PESEL.gif.
Folder o nazwie PESEL nagraj na płytę CD, sprawdź poprawność nagrania, płytę CD opisz swoim numerem
PESEL.
Wymagania dla logo
• logo należy wykonać zgodnie z rysunkiem 1 i opisem technologicznym,
Rysunek 1. Wzór logo
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25