LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M39 - WRZESIEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.39-01-14.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Chodnik węglowy F-3a drążony będzie w poziomym pokładzie 362/1 z przybierką skał stropowych. Drążenie chodnika prowadzone będzie maszyną urabiającą. Odstawa urobku odbywać się będzie przenośnikiem podwieszanym do wozów średnich o pojemności 3,5 m3. Do transportu urobku i materiałów zastosowano kołowrót o mocy 30 kW. Obudowa chodnika łukowa podatna czteroelementowa. Wyrobisko przewietrzane będzie wentylacją lutniową z urządzeniem odpylającym.
Na szkicu sytuacyjnym Rys. 1. znakami umownymi przedstawiono elementy wyposażenia chodnika F-3a w pokładzie 362/1. Korzystając ze szkicu, wypełnij Tabelę 1.
Rys. 1. Szkic sytuacyjny wyposażenia chodnika F-3a w pokładzie 362/1
Tabela 1. Wyposażenie chodnika F-3a w pokładzie 362/1
Miąższość pokładu 362/1 wynosi średnio 3,0 m. Bezpośrednio w stropie występuje warstwa łupku węglowego grubości 8,0 m, powyżej łupek o grubości 3,5 m. W spągu występuje warstwa piaskowca grubości 10 m, poniżej ił grubości 7,5 m i iłowiec grubości 4,0 m.
Narysuj Szkic profilu geologicznego skał otaczających pokład 362/1 w skali 1:500. Wykonując szkic, skorzystaj z Wybranych znaków umownych.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M39