LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M39 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: M.39-02-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W kopalni rud miedzi „Nowa" prowadzi się eksploatację jednoetapowym systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Grubość złoża wynosi do 7 m, a jego nachylenie do 8°. Strop wyrobisk wzmacniany jest kotwami ekspansywnymi. Złoże wybiera się komorami o szerokości do 7 m przy stropie, z pozostawieniem filarów międzykomorowych prostokątnych o wymiarach 7^-10 m x 8-^-38 m. W pasie objętym robotami można wydzielić następujące fazy robót: faza robót rozcinkowych, faza rozwiniętej eksploatacji oraz faza robót likwidacyjnych. W fazie robót likwidacyjnych pozostawia się filary resztkowe o powierzchni przy stropie wynoszącej od 12 do 20 m2. Maksymalna szerokość odsłoniętego stropu przy filarze resztkowym wynosi do 12 m.
Sporządź wykaz czynności, wykonywanych podczas drążenia komory i zapisz je w odpowiedniej kolejności w tabeli 1. Wykaz czynności wykonywanych podczas drążenia komory.
Sporządź wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi do wykonania jednego cyklu drążenia komory i zapisz go w tabeli 2. Wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi do wykonania jednego cyklu drążenia komory.
Sporządź wykaz czynności zabudowy kotwi z głowicą rozprężną i zapisz je w odpowiedniej kolejności w tabeli 3. Technologia zabudowy kotwi z głowicą rozprężną.
Zapisz nazwy elementów oznaczonych cyframi na schemacie pola eksploatacyjnego w tabeli 4 na podstawie rys. 1.
Zapisz oznaczenia wycinka frontu eksploatacyjnego w tabeli 5 na podstawie rys. 2.
Wykaz czynności wykonywanych w czasie drążenia komory
• wiercenie otworów strzałowych • ręczne ładowanie otworów strzałowych MW
• ładowanie i odstawa urobku • odpalanie elektryczne MW
• obrywka • przewietrzanie przodka
• odstawa urobku • odwadnianie przodka
• wykonanie obudowy
• ładowanie urobku
Przykładowy wykaz maszyn, urządzeń,
• ładowarka TORO 650D
• łom górniczy
• kotwy ekspansywne
• kotwy wklejane
• nabijak drewniany
• zapalarka TZK-350
• lutniociąg z lutni elastycznych
i narzędzi stosowanych podczas drążenia komory
• samojezdny wóz wiercący SWW
• samojezdny wóz do obrywki SWB
• samojezdny wóz kotwiący SWK
• samojezdny wóz strzelniczy SWS
• samojezdny wóz odstawczy SWO
• pompa przodkowa
• łopata
• kilof
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M39