LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M4 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.04-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj formę fałszywą (tzw. fałszywkę) do formowania ręcznego:
- dobierz skrzynkę formierską do gabarytów modelu odlewniczego zgodnie z danymi w tabeli 2 (orientacyjna masa odlewu na bazie modelu 5^10 kg),
- przygotuj masę formierską o składzie podanym w tabeli 1, w ilości niezbędnej do wykonania formy fałszywej w wybranej skrzynce formierskiej,
- wykonaj formę fałszywą dla modelu walca o wymiarach ^80 x 200 mm,
- przygotuj pokrycie ochronne na łyżkę odlewniczą zgodnie z recepturą podaną w tabeli 3,
- nanieś pokrycie na łyżkę odlewniczą w temperaturze 120^150°C.
Zakończenie wykonywania każdego etapu prac zgłoś przewodniczącemu ZN.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały, dostępne na stanowisku egzaminacyjnym. Zadanie wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcją przeciwpożarową. Uporządkuj stanowisko pracy.
Tabela 1. Skład masy formierskiej
Tabela 2. Minimalne dopuszczalne odległości pomiędzy modelami a elementami formy
Tabela 3. Skład pokrycia ochronnego
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M4