LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M4 - STYCZEŃ 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.04-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Dobrana skrzynka formierska
Uwaga: po zgłoszeniu przez zdającego zakończenia wykonania etapu prac, należy ocenić czy dobrana skrzynka formierska:
1 zapewnia odległość pomiędzy dolną powierzchnią modelu a dolną powierzchnią formy 50 mm lub wzdłuż największego przekroju modelu
2 zapewnia odległość pomiędzy modelem a ścianką skrzynki większą niż 40 mm z każdej strony modelu
3 zapewnia powierzchnię dla układu wlewowego
4 ma wymiary 300 x 250 x 100 mm (lub w przypadku braku na wyposażeniu OE inna najmniejsza skrzynka spełniająca warunki kryterium Rl.l i R 1.2)
Rezultat 2: Przygotowana masa formierska
Uwaga: po zgłoszeniu przez zdającego zakończenia wykonania etapu prac, należy ocenić czy zdający odważył składniki masy formierskiej:
1 piasek kwarcowy w proporcji 92^94 cz. wag: z tolerancją ±5%
2 bentonit w proporcji 6^8 cz. wag: z tolerancją ±2%
3 woda w proporcji 4^6 cz. wag: z tolerancją ±2%
4 wymieszane w mieszarce krążnikowej składniki suche mają masę ujednorodnioną
5 wymieszane w mieszarce krążnikowej składniki suche z wodą mają masę jednorodną
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M4