LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MS.14-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W dniu dzisiejszym w gabinecie dentystycznym będzie przyjmowany pacjent, u którego zaplanowano pobranie wycisku anatomicznego w celu wykonania górnej płytki Schwarza oraz założenie wypełnienia czasowego w zębie 75.
Przygotuj 2 litry 1% roztworu preparatu dezynfekcyjnego Sekulyse w wanience dezynfekcyjnej do dużych narzędzi. Uzupełnij druk Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do dużych narzędzi. Do sporządzenia roztworu wykorzystaj Ulotkę koncentratu preparatu dezynfekcyjnego Sekulyse zamieszczoną w arkuszu.
UWAGA - Gotowość do przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj zadanie.
W oparciu o Polecenia lekarza dentysty, informacje zawarte w Karcie pacjenta oraz ulotkach materiałów przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty do planowanego zabiegu. Skompletuj niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Przygotuj w kubeczku jednorazowym wodę do zarobienia masy wyciskowej.
UWAGA - Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora przygotuj masę wyciskową alginatową, umieść ją na łyżce wyciskowej, a następnie zademonstruj łyżkę z masą egzaminatorowi. Po związaniu masy przygotuj „wycisk" do transportu do pracowni techniki dentystycznej.
Sporządź cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy i gotowy pozostaw na płytce na stanowisku pracy do oceny. Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie materiały i narzędzia traktuj jako zakaźne.
Wypełnij dokumentację medyczną: Kartę pacjenta,, Zlecenie do pracowni techniki dentystycznej, Termin następnej wizyty oraz ustal i zapisz Zalecenia dotyczące użytkowania i utrzymania higieny ruchomego aparatu ortodontycznego. Arkusz pozostaw na biurku do oceny.
Podpisuj się jako Mariola Poziomka. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
- stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy,
- Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do dużych narzędzi,
- dokumentacja medyczna,
- Zalecenia dotyczące użytkowania i utrzymania higieny ruchomego aparatu ortodontycznego,
- cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu oraz
przebieg przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego, masy wyciskowej alginatowej oraz „wycisku" do transportu do pracowni techniki dentystycznej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MS14