LOGOWANIE

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie asystentka stomatologiczna. Absolwent powinien umieć:

 • Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
 • . stosować podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki niezbędną do nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych związanych z wykonywaniem zawodu asystentki stomatologicznej;
 • posługiwać się terminologią z dziedziny stomatologii;
 • określać zasady profilaktyki i leczenia próchnicy zębów, wad zgryzu, chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
 • rozróżniać materiały, leki, narzędzia i urządzenia stomatologiczne;
 • analizować dokumentację medyczną prowadzonych zabiegów stomatologicznych;
 • wskazywać zasady aseptyki i antyseptyki;
 • określać sposoby i zasady przygotowywania oraz przechowywania materiałów, leków, narzędzi stomatologicznych.
 • Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
 • współpracować z lekarzem dentystą podczas zabiegów oraz samodzielnie je wykonywać w ramach kompetencji zawodowych asystentki stomatologicznej;
 • dobierać odpowiednie materiały, leki, narzędzia i urządzenia stomatologiczne;
 • sporządzać dokumentację medyczną prowadzonych zabiegów stomatologicznych;
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego;
 • określać obowiązki i zadania zawodowe wykonywane przy zabiegach stomatologicznych.
 • Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
 • stosować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i ergonomii w organizacji stanowiska pracy;
 • przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;
 • przygotowywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i techniką materiały i leki oraz narzędzia i urządzenia do poszczególnych zabiegów stomatologicznych;
 • stosować odpowiednią segregację zużytych materiałów medycznych;
 • przewidywać zagrożenia mogące wystąpić w czasie świadczonych usług;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy.