LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R5 - CZERWIEC 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.05-01-18.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj rozmnażanie sansewierii dwiema metodami: przez sadzonki liściowe i przez podział rośliny matecznej, odpowiednio według opisu I i opisu II.
I. Rozmnażanie przez sadzonki liściowe
Przygotuj podłoże do ukorzeniania sadzonek. W tym celu zmieszaj ziemię uniwersalną z piaskiem gruboziarnistym w stosunku 2:1. Tak przygotowaną mieszaniną napełnij skrzynkę.
Następnie z rośliny matecznej odetnij dwa liście. Każdy z nich podziel poprzecznie na odcinki 5-6 cm i umieść dolną stroną, pod skosem, w podłożu w skrzynce. Po posadzeniu podlej sadzonki, zaetykietuj i przykryj folią.
II. Rozmnażanie przez podział rośliny matecznej
Wyjmij roślinę mateczną z doniczki i za pomocą noża podziel na dwie, trzy lub cztery części tak, aby każda z nich zawierała kawałek kłącza, korzenie i liść. Przygotuj odpowiednią liczbę doniczek. Na dno każdej z nich nasyp przygotowany drenaż. Następnie napełnij doniczki ziemią uniwersalną i posadź przygotowane sadzonki. Każdą sadzonkę umieść w oddzielnej doniczce. Podlej posadzone rośliny. Doniczki umieść w skrzynce wyłożonej folią i zaetykietuj.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia, sprzęt i materiały. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- podłoże do sadzonek liściowych,
- sadzonki uzyskane z sadzonek liściowych,
- sadzonki uzyskane z podziału rośliny matecznej oraz
przebieg rozmnażania.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R5