LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R5 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.05-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zgromadzone na stanowisku egzaminacyjnym organy podziemne roślin ozdobnych umieść w odpowiednich koszykach z nazwami roślin.
Przygotuj glebę pod wysadzenie cebul tulipanów. W tym celu na wytyczonej działce wyznacz zagon
wymiarach: szerokość 120 cm, długość 140 cm.
Następnie, na wyznaczonym zagonie równomiernie rozsiej przygotowaną i odważoną ilość nawozu. Przekop glebę i wyrównaj ją.
Na tak przygotowanym zagonie, wzdłuż dłuższego boku, wyznacz znacznikiem 3 rzędy co 40 cm, a w każdym rzędzie wyznacz miejsca sadzenia cebul co 20 cm. W każdym rzędzie posadź po 7 cebul.
Po posadzeniu przykryj glebę około 2 cm warstwą torfu.
Oblicz koszt zakupu cebulek na obsadzenie zagonu o powierzchni 20 m2, przy zachowaniu rozstawy sadzenia cebulek wskazanej w zadaniu. Cena 1 cebulki to 1,50 zł.
Obliczenia i wynik zapisz w Formularzu na wyliczenie kosztu zakupu cebulek tulipanów zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia
1 sprzęt, stosując przepisy bhp i właściwą organizację pracy.
Czas przeznaczony wykonania zadania wynosi 120 minut
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- rozpoznane organy podziemne roślin ozdobnych,
- gleba przygotowana pod sadzenie cebul tulipanów,
- posadzone cebule tulipanów,
- obliczony koszt cebul na powierzchnię 20 m2 oraz
przebieg sadzenia.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R5