LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R5 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.05-01-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Rozpoznaj trzy rośliny doniczkowe oznaczone cyframi 1, 2 i 3. Zapisz ich nazwę rodzajową i gatunkową polską lub łacińską w Tabeli 1.
Określ ich walory dekoracyjne, wymagania siedliskowe oraz metody wegetatywnego rozmnażania dla przedstawionych do rozpoznania roślin. Zapisz odpowiedzi odpowiednio w Tabelach 2, 3 i 4.
Wykonaj rozmnażanie roślin doniczkowych. Przygotuj z torfu i piasku podłoże do ukorzeniania roślin i napełnij nim skrzynkę. Zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość pobrania sadzonek. Pobierz 5 roślin wyrastających na końcach rozłogów jednej z roślin matecznych, 10 sadzonek liściowych oraz 10 sadzonek pędowych z pozostałych roślin doniczkowych.
Posadź sadzonki do przygotowanej skrzynki w celu ich ukorzenienia. Zaetykietuj grupy sadzonek, wpisując nazwy roślin oraz datę sadzonkowania.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, sprzęt i narzędzia.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bhp oraz zasad postępowania właściwych dla zawodu.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- Przypisane roślinom nazwy, walory dekoracyjne, wymagania siedliskowe i metody
wegetatywnego rozmnażania
- Pobrane sadzonki
- Wysadzone sadzonki oraz
przebieg przygotowania podłoża i sadzonek
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R5