LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R5 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.05-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj glebę pod wysadzenie rozsady sałaty. W tym celu na wytyczonej działce wyznacz zagon
0 wymiarach 250 cm x 180 cm.
Następnie, na wyznaczonym zagonie równomiernie rozsiej przygotowaną i odważoną ilość nawozu. Wymieszaj nawóz z glebą i wyrównaj jej powierzchnię.
Po środku zagonu wyznacz 80 cm ścieżkę. Po obu stronach ścieżki wyznacz po 3 rzędy długości 180 cm każdy. Posadź rozsadę sałaty w rzędach, po 5 sztuk w każdym, w polecanej rozstawie zgodnie ze Schematem sadzenia rozsady sałaty.
Cena 1 sztuki rozsady sałaty wynosi 0,50 zł. Oblicz potrzebną ilość rozsady oraz koszt zakupu rozsady sałaty, którą należy posadzić.
Obliczenia i wynik zapisz w Formularzu do wyliczenia kosztu zakupu rozsady sałaty zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia,
1 sprzęt, stosując przepisy bhp i właściwą organizację pracy.
Schemat sadzenia rozsady sałaty
15 cm
. L 30 cm
80 cm
1 f
30 cm
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R5