LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R5 - WRZESIEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.05-01-14.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Obsadź 3 misy, zgodnie z przyjętym zleceniem. Przygotuj podłoże do obsadzenia mis, wymieszaj ziemię uniwersalną z nawozem. Do obsadzenia wybierz rośliny znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym.
W każdej misie wysadź po 3 gatunki roślin ozdobnych sezonowych.
• W pierwszej misie - rośliny ozdobne z liści.
• W drugiej misie - rośliny ozdobne z kwiatów, w tym jedna o pędach zwisających.
• W trzeciej misie - rośliny w tonacji czerwono-pomarańczowej.
Zaetykietuj każdą misę, wpisując gatunki posadzonych roślin i datę sadzenia. Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- przygotowane podłoże,
- wybrane rośliny,
- obsadzone misy
oraz
przebieg sadzenia roślin.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R5