LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T2 - CZERWIEC 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: T.02-01-18.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z receptury, dokumentacji techniczno-technologicznej i wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego wykonaj następujące prace:
- sporządź zapotrzebowanie na surowce i opakowania do wyprodukowania 9 000 kg mrożonej mieszanki wieloowocowej, wyniki obliczeń zapisz w Tabeli 1.,
- uzupełnij Tabelę 2. Wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji mrożonej mieszanki wieloowocowej,
- obsłuż maszynę/urządzenie, wykorzystując surowce i materiały pomocnicze dostępne na stanowisku.
Sprzętu, narzędzi i urządzeń używaj zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
UWAGA! Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do uruchomienia maszyny/ urządzenia i rozpoczęcia obsługi.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Dokumentacja techniczno-technologiczna Skrócony opis produkcji mrożonki wieloowocowej
Do produkcji mrożonek używa się owoców najwyższej jakości, świeżych, jędrnych, możliwie wyrównanych pod względem wielkości, o intensywnej żywej barwie charakterystycznej dla rodzaju surowca, zdrowych, bez uszkodzeń mechanicznych, obcych zapachów i posmaków.
Cały etap produkcji mrożonek owocowych składa się z dwóch części:
- I część: mrożenie truskawki, porzeczki czarnej i czerwonej, wiśni.
- II część: pakowanie w opakowania jednostkowe a następnie zbiorcze.
Opis części I - mrożenie owoców
Po wsypaniu owoców na taśmę transportera przeprowadza się wstępne usuwanie zanieczyszczeń takich jak: papiery, liście itp. Owoce myje się w myjce do owoców miękkich. Owoce przed zamrożeniem osusza się na inspekcyjnej taśmie siatkowej przy pomocy osuszacza wentylatorowego, gdzie dodatkowo przeprowadza się przebieranie owoców. Wysortowywuje się owoce:
- z uszkodzeniami chorobowymi (nadgniłe, spleśniałe),
- w nieodpowiednim stopniu dojrzałości (niedojrzałe i przejrzałe),
- z uszkodzeniami mechanicznymi,
- z zanieczyszczeniami organicznymi.
Zamrażanie owoców odbywa się w tunelu zamrażalniczym za pomocą zamrażarki fluidyzacyjno-taśmowej. Temperatura zamrażania owoców wewnątrz tunelu waha się od -21oC do - 40oC. Temperatura zamrożonych owoców powinna wynosić max -18oC.
Owoce zamrożone pakuje się w przygotowane kontenery wyłożone wkładami z folii polietylenowej. Ilość pakowanych owoców zamrożonych uzależniona jest od asortymentu i pojemności kontenera. Każdy kontener z owocami ma etykietę z następującymi informacjami: nazwa owoców zamrożonych, masa netto, data produkcji, zmiana produkcji, numer kolejny kontenera. Tak przygotowane owoce mrożone są półproduktem do produkcji mieszanek owocowych.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI T2