LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T2 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: T.02-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z receptury i instrukcji technologicznej produkcji jogurtu naturalnego metodą zbiornikową uzupełnij tabele:
1. Zużycie surowców i dodatków do produkcji 300 kg jogurtu,
2. Wykaz maszyn, urządzeń i sprzętu, niezbędnych do produkcji jogurtu naturalnego metodą zbiornikową.
Dokonaj obsługi przygotowanej na stanowisku maszyny/urządzenia:
- dobierz stosowną do rodzaju i typu maszyny/urządzenia instrukcję obsługi,
- obsłuż maszynę/urządzenie wykorzystując surowce i składniki dostępne na stanowisku,
- wypełnij Kartę pracy maszyny/urządzenia.
Sprzętu, narzędzi i urządzeń używaj zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
UWAGA! Zgłoś przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki gotowość do uruchomienia maszyny/urządzenia i rozpoczęcia obsługi.
Receptura na jogurt naturalny
(zużycie surowców i dodatków na 100 kg jogurtu)
Surowiec j.m. Ilość
2% mleko kg 100
mleko w proszku odtłuszczone kg 1,6
stabilizator kg 0,1
szczepionka jogurtowa szt. 2
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI T2