LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T2 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: T.02-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z opisu produkcji mrożonej masy jajowej, sporządź zapotrzebowanie na jaja do wyprodukowania wybranych przetworów jajecznych i wyniki obliczeń zapisz w Tabeli 1. Sporządź wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji mrożonej masy jajowej, uzupełniając Tabelę 2.
Obsłuż maszynę/urządzenie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykorzystując surowce i materiały dostępne na stanowisku.
Sprzętu, narzędzi i urządzeń używaj zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do uruchomienia maszyny/urządzenia i rozpoczęcia obsługi.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Skrócony opis produkcji mrożonej masy jajowej
Surowcem do produkcji masy jajowej mrożonej są świeże jaja kurze, które bezpośrednio po przyjęciu do zakładu są prześwietlane, myte i dezynfekowane. Po wybiciu jaj ich treść jest filtrowana i oczyszczana ze skorupek lub innych obcych ciał. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego, płynną masę jajową pasteryzuje się, chłodzi i rozlewa do opakowań, w których następuje zamrożenie metodą komorową. Gotowy wyrób należy przechowywać i transportować w warunkach chłodniczych.
Średnia wydajność produkcji przetworów ze 100 jaj (1 jajo = 60 g)
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI T2