LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T5 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: T.05-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Łopatka na wędzonkę
1 zespoły mięśni obrobione, brak luźnych strzępów mięsa, ścięgien, tłuszczu, części krwawych
2 łopatka na wędzonkę zawiera kość ramienną bez nasady i część wyrostka łokciowego kości łokciowej
3 mięsień podłopatkowy pozostał związany z mięśniem trójgłowym ramienia
4 grubość warstwy tłuszczowej pozostawiona na łopatce do 1,5 cm
5 łopatka na wędzonkę nie zawiera kości łopatkowej Rezultat 2. Tabela uzysków i wnioski
Wpisane:
1 masa łopatki z kością i golonką - masa surowca - zgodna ze stanem faktycznym
2 masa obrobionej łopatki na wędzonkę - zgodna ze stanem faktycznym
3 masa golonki - zgodna ze stanem faktycznym
4 masa tłuszczu, kości, mięsa drobnego klasy II i IV - zgodna ze stanem faktycznym
^ uzysk rzeczywisty obrobionej łopatki na wędzonkę jest wynikiem podzielenia masy łopatki obrobionej przez masę surowca (łopatki z golonką) i pomnożenia ilorazu przez 100% adekwatnym do użytych danych
g uzysk rzeczywisty golonki jest wynikiem podzielenia masy golonki przez masę surowca (łopatki z golonką) i pomnożenia ilorazu przez 100% adekwatnym do użytych danych
y uzysk rzeczywisty odpowiednio mięs drobnych/kości/tłuszczu jest wynikiem podzielenia odpowiednio masy mięs drobnych/kości/tłuszczu przez masę surowca (łopatki z golonką) i pomnożenia ilorazu przez 100% adekwatnym do użytych danych
Wnioski:
g uwzględnione - zgodnie ze stanem faktycznym - wszystkie elementy z tabeli uzysków, dla których rzeczywisty wskaźnik uzysku jest wyższy od orientacyjnego (lub ich brak gdy wskaźniki wszystkich elementów są równe lub niższe)
g uwzględnione - zgodnie ze stanem faktycznym - wszystkie elementy z tabeli uzysków, dla których rzeczywisty wskaźnik uzysku jest niższy od orientacyjnego (lub ich brak gdy wskaźniki wszystkich elementów są równe lub wyższe )
10 straty rozbiorowe są niższe/wyższe - wykreślone nieprawidłowe stwierdzenie zgodnie ze stanem faktycznym
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI T5