LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2015 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-15.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Zestawienie danych dotyczących organizacji dostaw materiałów
R.1.1 liczba wyrobów wytworzonych w miesiącu (30 dni) w szt.: 7500
R.1.2 ilość materiału na 1 produkt w kg: 0,1
R.1.3 rzeczywiste miesięczne potrzeby materiałowe w kg: 750
R.1.4 wielkość zakupu materiałów w miesiącu w kg: 750
R.1.5 wybór ekonomicznej wielkości dostawy (EWD) w kg: 150 lub 250
R.1.6 liczba dostaw materiałów w miesiącu: 5 lub 3
R.1.7 średnia ważona obliczona dla dostawcy "X": 6,2
R.1.8 średnia ważona obliczona dla dostawcy "Y": 5,5
R.1.9.
średnia ważona obliczona dla dostawcy "Z": 5,0
R.1.10 wybrany dostawca: "X"
2.
Rezultat 2 Dokument Pz na dzień 09.01.2015 r.
R.2.1 data wystawienia Pz: 09.01.2015 r.
R.2.2 numer Pz: 2/01/2015
R.2.3 zakład: "Gadżet", 18-303 Łomża, ul. Jasna 10 R.2.4 nazwa i adres dostawcy: "X", 34-309 Żywiec, ul. Kwiatowa 56 R.2.5 przeznaczenie: produkcja
R.2.6 nazwa materiału: włóczka akrylowa lub włóczka
R.2.7 ilość (dostarczona lub przyjęta): zgodna z wybraną wielkością EWD
R.2.8 cena jednostkowa w zł: 5
R.2.9 wartość w zł: prawidłowo obliczona wartość wynikająca z przyjętej ilości i ceny jednostkowej
3.
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A30