LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zakład „Gadżet" J. Kibic zajmuje się produkcją pamiątek sportowych. W asortymencie produkowanych wyrobów ma biało-czerwone szale z włóczki akrylowej. Na dzienną ich produkcję zużywa 25 kg włóczki. Cena zakupu włóczki wynosi 5 zł za kilogram.
Zakład „Gadżet" J. Kibic dostarcza całą wielkość dziennej produkcji do czterech stałych odbiorców: „GOL" - 40 szt., „ADA" - 50 szt., „EWA" - 90 szt. i „IGA" - 70 szt.
Oblicz miesięczną wielkość produkcji, przyjmując, że w miesiącu jest 30 dni roboczych. Oblicz ilość materiału przypadającego na 1 szt. wyrobu, oraz planowane potrzeby materiałowe w kg, przy założeniu, że zapas początkowy i końcowy są sobie równe (czyli miesięczne zużycie materiału równe rzeczywistym potrzebom materiałowym i równe miesięcznej wielkości zakupu).
Na podstawie analizy kosztów uzupełniania i utrzymania zapasu bieżącego włóczki akrylowej według wielkości dostawy wybierz optymalny poziom wielkości zamówienia (EWD).
Oblicz liczbę dostaw materiałów w miesiącu.
Wybierz dostawcę metodą średniej ważonej, uwzględniając kryteria wyboru dostawców włóczki akrylowej.
Wszystkie wyniki obliczeń i wyboru dostawcy wpisz w zestawienie danych dotyczących organizacji dostaw materiałów.
Wypełnij dokument Pz od wybranego dostawcy, zgodnie z wybraną wielkością EWD. Dane Zakładu „Gadżet" J. Kibic oraz dostawcy zawarte są w tabeli adresowej. Numer Pz 2/01/2015, data wystawienia i otrzymania 09.01.2015 r. Przyjęcie materiałów - według ceny zakupu.
Wypełnij dokument Wz dla Sklepu „GOL". Dane odbiorcy zawarte są w tabeli adresowej, nr Wz 24/01/2015, data wydania wyrobów gotowych - 15.01.2015 r., wydanie wyrobów gotowych -według kosztu wytworzenia wynoszącego 15 zł.
Wypełnij fakturę sprzedaży dla Sklepu „GOL". Dane odbiorcy zawarte są w tabeli adresowej, nr Fa 24/01/2015, data sprzedaży wyrobów gotowych - 15.01.2015 r. Jednostkowa cena sprzedaży szali ustalana jest na poziomie kosztu wytworzenia i powiększona o 30% marży. Wyrób opodatkowany jest 23% stawką podatku VAT. Sposób zapłaty: przelew, termin zapłaty: 14 dni.
Koszty uzupełniania i utrzymania zapasu bieżącego włóczki akrylowej według wielkości dostawy
Wielkość dostawy w kg
250
200
150
100
Koszt utrzymania zapasu bieżącego w zł
20 000
19 000
18 000
17 400
Koszt uzupełniania zapasu bieżącego w zł
17 000
17 500
18 000
19 000
Całkowity koszt zapasu bieżącego w zł
37 000
36 500
36 000
36 400
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A30