LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - CZERWIEC 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-17.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Formularz organizacji procesu transportowego
|Zdający wpisał |
R.1.1 liczbę beczek niezbędnych do przewozu oleju rzepakowego [szt.]: 118
R.1.2 masę brutto jednej beczki z olejem rzepakowym [kg]: 193
R.1.3 masę brutto wszystkich beczek z olejem rzepakowym [kg]: 22 774 lub masę wynikającą z iloczynu liczby beczek niezbędnych do przewozu oleju rzepakowego, obliczonych przez zdającego w R.1.1, i masy brutto jednej beczki z olejem rzepakowym, obliczonej przez zdającego w R.1.2 R.1.4 maksymalną liczbę beczek z olejem możliwą do ułożenia w jednej warstwie w naczepie [szt.]: TYP I: 68; TYP II: 68; TYP III: 92
R.1.5 maksymalną liczbę warstw beczek możliwą do ułożenia w naczepie [szt.]:
TYP I: 2; TYP II: 2; TYP III: 2 lub
TYP I: 2; TYP II: 3; TYP III: 3
R.1.6 maksymalną liczbę beczek w naczepie [szt.]: TYP I: 136; TYP II: 136; TYP III: 184 lub TYP I: 118; TYP II: 118; TYP III: 118 lub TYP I: 93; TYP II: 119; TYP III: 124 lub TYP I: 136; TYP II: 204; TYP III: 276
R.1.7 maksymalną ładowność naczepy [t]: TYP I: 18; TYP II: 23; TYP III: 24
R.1.8 współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu (wynik zapisać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku): naczepa TYP II: 0,990; naczepa TYP III: 0,949 lub wartości wynikające z ilorazów R.1.3 i poszczególnych ładowności z R.1.7 (do wykonania obliczeń współczynnika wykorzystania ładowności zdający przyjmuje te same jednostki miary)
Uwaga! Nie dopuszcza się wyniku jako wartości wyrażonej w procentach.
R.1.9 wybór zestawu drogowego do przewozu wszystkich beczek: Ciągnik siodłowy + naczepa TYP II lub wybór innego zestawu drogowego zgodnie z najwyższą obliczoną przez zdającego wartością współczynnika wykorzystania ładowności pojazdu
R.2
Rezultat 2: Harmonogram realizacji usługi transportowej
|Zdający wpisał |
R.2.1 datę i godzinę od - do załadunku/innej pracy: 26.06.2017; 18:33 — 21:30
R.2.2 czas trwania czynności załadunku/innej pracy: 2 h 57 min
R.2.3 czynność kierowcy I i kierowcy II: naprzemiennie jazda po załadunku
R.2.4 czas trwania czynności jazda: bez przerwy nie przekracza 4 h 30 min
R.2.5 pokonaną odległość podczas 4 h 30 min. jazdy [km]: 315 lub inną odległość wynikającą z czasu jazdy i średniej prędkości 70 km/h
R.2.6 pokonaną odległość narastająco po dotarciu do odbiorcy [km]: 665
R.2.7 datę i godzinę dotarcia do odbiorcy: 27.06.2017; 7:00
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A31