LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Zawody związane z kwalifikacją A.31OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 31

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
Kwalifikacje w zawodzie A.31 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;
2) dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
3) sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
4) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
5) stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
6) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;
7) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
8) sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;
9) ustala cenę usługi transportowej.

2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
Kwalifikacje w zawodzie A31 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
2) określa zadania transportowe;
3) dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;
4) dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;
5) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
6) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
7) ustala ceny użytkowania środków technicznych.