LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z11 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.11-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Amelia ma 6 miesięcy i od pięciu tygodni uczęszcza do żłobka. Rozwój psychomotoryczny dziewczynki jest zgodny z normami rozwojowymi.
Opracuj Indywidualny plan pracy wychowawczej z dzieckiem oraz zaplanuj dzienny jadłospis dla 6-miesięcznej dziewczynki karmionej sztucznie.
Przygotuj zestaw do kąpieli i ubierania po kąpieli 6-miesięcznego niemowlęcia. Potrzebne środki pielęgnacyjne i materiały pobierz z magazynu.
Wykonaj na fantomie kąpiel 6-miesięcznego niemowlęcia, stosując technikę namydlania dziecka na przewijaku i spłukiwania w wanience z wodą. Po kąpieli ubierz dziecko, ułóż je w łóżeczku i uporządkuj stanowisko pracy. Postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami, z uwzględnieniem przepisów bhp i ergonomii.
Po przygotowaniu stanowiska do kąpieli przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do wykonania kąpieli dziecka. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN przystąp do wykonywania czynności.
Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną dokumentacją pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- Indywidualny plan pracy wychowawczej z dzieckiem,
- Dzienny jadłospis dla 6-miesięcznego niemowlęcia,
- przygotowane stanowisko do kąpieli niemowlęcia,
- ubrane niemowlę i uprzątnięte stanowisko pracy oraz
przebieg kąpieli niemowlęcia.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z11