LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - CZERWIEC 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-19.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta doboru kontenerów
| zapisane:
R.1.1
objętość jednej skrzyni [m3]: 0,343
R.1.2
maksymalna liczba skrzyń w jednym kontenerze 1B [szt.]: 108
R.1.3
maksymalna liczba skrzyń w jednym kontenerze 1C [szt.]: 72
R.1.4
minimalna liczba kontenerów potrzebna do przewozu wszystkich skrzyń kontener 1B [szt.]: 2
lub liczba wynikająca z ilorazu 216 i maksymalnej liczby skrzyń obliczonej przez zdającego w R.1.2 (wynik zaokrąglony w górę do liczby całkowitej)
R.1.5
minimalna liczba kontenerów potrzebna do przewozu wszystkich skrzyń kontener 1C [szt.]: 3
lub liczba wynikająca z ilorazu 216 i maksymalnej liczby skrzyń obliczonej przez zdającego w R.1.3 (wynik zaokrąglony w górę do liczby całkowitej)
R.1.6
objętość ładunku w jednym kontenerze 1B [m3]: 37,044
lub objętość wynikająca z iloczynu objętości jednej skrzyni obliczonej przez zdającego w R.1.1 i liczby skrzyń obliczonej przez zdającego w R.1.2 (wynik zapisany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
R.1.7
objętość ładunku w jednym kontenerze 1C [m3]: 24,696
lub objętość wynikająca z iloczynu objętości jednej skrzyni obliczonej przez zdającego w R.1.1 i liczby skrzyń obliczonej przez zdającego w R.1.3 (wynik zapisany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
R.1.8
współczynnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej kontenera 1B: 0,81 lub współczynnik wynikający z ilorazu objętości obliczonej przez zdającego w R.1.6 i 45,718 (wynik zapisany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Uwaga! Za poprawny należy uznać zapis procentowy współczynnika - ze znakiem %
R.1.9
współczynnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej kontenera 1C: 0,82 lub współczynnik wynikający z ilorazu objętości obliczonej przez zdającego w R.1.7 i 30,033 (wynik zapisany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Uwaga! Za poprawny należy uznać zapis procentowy współczynnika - ze znakiem %
R.1.10
wybór kontenera o wyższym współczynniku wykorzystania przestrzeni ładunkowej
R.2
Rezultat 2: Karta doboru środków transportu drogowego
| zapisane:
R.2.1
wybór środka transportu drogowego, którym zostanie zrealizowana dostawa całego zamówienia dla odbiorcy - Przedsiębiorstwo GILBERT: Volvo FL 618
R.2.2
wybór środka transportu drogowego, którym zrealizowana zostanie dostawa całego zamówienia dla odbiorcy - Przedsiębiorstwo NIKOLA: Volvo FL 614
R.2.3
liczba skrzyń załadowanych do wybranego środka transportu drogowego - Przedsiębiorstwo GILBERT [szt.]: 111
R.2.4
liczba skrzyń załadowanych do wybranego środka transportu drogowego - Przedsiębiorstwo NIKOLA [szt.]: 105
R.2.5
masa brutto ładunku w wybranym środku transportu drogowego - Przedsiębiorstwo GILBERT [kg]: 7 548 lub masa wynikająca z iloczynu liczby skrzyń przyjętej przez zdającego w R.2.3 i 68 kg
R.2.6
masa brutto ładunku w wybranym środku transportu drogowego - Przedsiębiorstwo NIKOLA [kg]: 7 140 lub masa wynikająca z iloczynu liczby skrzyń przyjętej przez zdającego w R.2.4 i 68 kg
R.2.7
współczynnik wykorzystania ładowności wybranego środka transportu drogowego - Przedsiębiorstwo GILBERT: 0,97
lub współczynnik wynikający z ilorazu masy brutto ładunku obliczonej przez zdającego w R.2.5 i ładowności środka transportu
drogowego wybranego przez zdającego w R.2.1 (wynik zapisany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Uwaga! Za poprawny należy uznać zapis procentowy współczynnika - ze znakiem %
R.2.8
współczynnik wykorzystania ładowności wybranego środka transportu drogowego - Przedsiębiorstwo NIKOLA: 0,96
lub współczynnik wynikający z ilorazu masy brutto ładunku obliczonej przez zdającego w R.2.6 i ładowności środka transportu
drogowego wybranego przez zdającego w R.2.2 (wynik zapisany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Uwaga! Za poprawny należy uznać zapis procentowy współczynnika - ze znakiem %
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A31