LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta informacyjna dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy operatora koparko-ładowarki, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych.
R.1.1 w kolumnie 2 wpisane 5 zagrożeń fizycznych, spośród wymienionych: przygniecenie, upadek na tym samym poziomie/poślizgnięcie/potknięcie, upadek na niższy poziom/wpadnięcie do wykopu, prąd elektryczny, pożar, wybuch, uderzenie/pochwycenie przez ruchome elementy, kontakt z ostrymi lub wystającymi elementami/szorstkimi powierzchniami, kontakt z powierzchniami lub czynnikami gorącymi, uderzenie o nieruchome elementy, wypadek komunikacyjny, mikroklimat,oświetlenie, pyły, hałas, drgania mechaniczne/wibracje.
R.1.2 w kolumnie 3 wpisany określony rodzaj czynnika N i/lub F dla 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 R.1.3 w kolumnie 2 wpisane 2 zagrożenia psychofizyczne np. obciążenie fizyczne statyczne/dynamiczne, przeciążenie układu ruchu/układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie nerwowo-psychiczne/stres wraz z określeniem rodzaju czynnika PF w kolumnie 3 R.1.4 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie chemiczne np. substancja chemiczna/kontakt z substancją chemiczną, kwas akumulatora, spaliny wraz z określeniem rodzaju czynnika CH w kolumnie 3 R.1.5 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie biologiczne np. wirusy, bakterie, mikroorganizmy wraz z określeniem rodzaju czynnika B w kolumnie 3 R.1.6 w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia
R.1.7 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisany co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.8 w kolumnie 4 dla każdego z 2 zagrożeń psychofizycznych podanych w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.9 w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego podanego w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.10 w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego podanego w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.2 Rezultat 2: Karta oceny ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE na stanowisku pracy operatora koparko-ładowarki w części dotyczącej określenia kategorii ryzyka w odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń (kolumny 1-7).
R.2.1 w kolumnach 3,4,5 wpisane parametry S, E i P dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych wymienionych w kryterium R.1.1. i wpisanych w kolumnie 2 R.2.2 w kolumnach 3,4,5 wpisane parametry S, E i P dla każdego z 2 zagrożeń psychofizycznych wymienionych w kryterium R.1.3. i wpisanych w kolumnie 2 R.2.3 w kolumnach 3,4,5 wpisane parametry S, E i P dla zagrożenia chemicznego wymienionego w kryterium R.1.4. i wpisanego w kolumnie 2 R.2.4 w kolumnach 3,4,5 wpisane parametry S, E i P dla zagrożenia biologicznego wymienionego w kryterium R.1.5. i wpisanego w kolumnie 2 R.2.5 w kolumnie 6 wpisana poprawnie obliczona wartość ryzyka dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych wymienionych w kryterium R.1.1.i wpisanych w kolumnie 2 R.2.6 w kolumnie 6 wpisana poprawnie obliczona wartość ryzyka dla każdego z 2 zagrożeń psychofizycznych wymienionych w kryterium R.1.3.i wpisanych w kolumnie 2 R.2.7 w kolumnie 6 wpisana poprawnie obliczona wartość ryzyka dla zagrożenia chemicznego wymienionego w kryterium R.1.4.i wpisanego w kolumnie 2 R.2.8 w kolumnie 6 wpisana poprawnie obliczona wartość ryzyka dla zagrożenia biologicznego wymienionego w kryterium R.1.5.i wpisanego w kolumnie 2 R.2.9 w kolumnie 7 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych wymienionych w kryterium R.1.1 i wpisanych w kolumnie 2 wpisana kategoria ryzyka zgodnie z poprawnie obliczoną jego wartością
R.2.10 w kolumnie 7 dla każdego z 2 zagrożeń psychofizycznych oraz dla zagrożenia chemicznego i biologicznego wymienionych w kryterium R.1.3, R.1.4, R.1.5 wpisanych w kolumnie 2 wpisana kategoria ryzyka zgodnie z obliczoną jego wartością
R.3

........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI Z13