LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - STYCZEŃ 2015 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-15.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Ocena spełnienia wybranych wymagań bhp na stanowisku pracy sprzedawcy sprzętu AGD
1.1 podane 5 założeń spośród: powierzchnia hali 280 m2; wysokość pomieszczenia 3,5 m; powierzchnia okien 48 m2; podłoga - równa, nieśliska, niepyląca, odporna na nacisk i ścieranie, łatwa w utrzymaniu czystości; znajduje się apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy; są gaśnice
1.2 podane 3 założenia spośród: poziom hałasu w pomieszczeniu 74dB; temperatura powietrza w pomieszczeniu 18°C; równomierność oświetlenia w pomieszczeniu 6 = 0,67; natężenie oświetlenia na hali sprzedaży 380 lx
1.3 podane 5 wymagań, przypisanych do odpowiedniego założenia, spośród: powierzchnia - co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni na pracownika; wysokość pomieszczenia - nie może być mniejsza niż 3 m; powierzchnia okien - stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8; podłoga - równa, nieśliska, niepyląca, odporna na nacisk i ścieranie, łatwa w utrzymaniu czystości; apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy - pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom apteczki oraz instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy; gaśnice: w obiektach muszą być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych
1.4 podane 3 wymagania, przypisane do odpowiedniego założenia, spośród: poziom hałasu w pomieszczeniu - poziom ekspozycji na hałas nie może przekraczać 85 dB; temperatura powietrza w pomieszczeniu - nie może być niższa niż 18°C; równomierność oświetlenia w pomieszczeniu - co najmniej 0,65, natężenie oświetlenia na hali sprzedaży - 300 lx
1.5 wpisane TAK w ocenie spełnienia pięciu wymagań dla założeń z kryterium 1.1 1.6 wpisane TAK w ocenie spełnienia trzech wymagań dla założeń z kryterium 1.2 R.2
Karta informacyjna o zagrożeniach na stanowisku pracy sprzedawcy sprzętu AGD
2.1 w kolumnie 2 wpisane 4 zagrożenia fizyczne, spośród: hałas, pożar, prąd elektryczny, oświetlenie, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, upadek na tym samym poziomie, upadek na niższy poziom, spadające przedmioty, ostre krawędzie wraz z określeniem rodzaju czynnika w kolumnie 4 - N lub/i F
2.2 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie psychofizyczne np.: stres, obciążenia psychiczne, agresja klienta, obciążenie układu mięśniowo szkieletowego, przeciążenie narządu ruchu wraz z określeniem rodzaju czynnika w kolumnie 4 - PF
2.3 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie biologiczne np.: bakterie, wirusy, grzyby, lub 1 zagrożenie chemiczne np.: substancje chemiczne, środki czystości wraz z określeniem rodzaju czynnika w kolumnie 4 - B lub CH
2.4 w kolumnie 3 dla każdego z 4 podanych (w kryterium 2.1) zagrożeń fizycznych lub/i niebezpiecznych wpisane min. 1 źródło zagrożenia
2.5 w kolumnie 5 dla każdego z 4 podanych (w kryterium 2.1) zagrożeń fizycznych lub/i niebezpiecznych wpisany min. 1 możliwy skutek zagrożenia
2.6 w kolumnie 3 wpisane min. 1 źródło dla podanego zagrożenia psychofizycznego
2.7 w kolumnie 5 wpisany możliwy skutek dla podanego zagrożenia psychofizycznego
2.8 w kolumnie 3 wpisane min. 1 źródło dla podanego zagrożenia biologicznego lub chemicznego
2.9 w kolumnie 5 wpisany możliwy skutek dla podanego zagrożenia biologicznego lub chemicznego
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI Z13