LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Tabela 1: Wykaz zagrożeń na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego z uwzględnieniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a także źródeł ich powstawania oraz możliwych skutków ich oddziaływania.
R.1.1 w kolumnie 2 wpisane 5 zagrożeń fizycznych, spośród wymienionych: upadek na niższy poziom lub upadek z wysokości (praca na wysokości, na drabinie, na podeście), upadek na tym samym poziomie (poślizgnięcie/potknięcie), prąd elektryczny (porażenie prądem), uderzenie spadającym przedmiotem, uderzenie o nieruchomy przedmiot, kontakt z ostrymi krawędziami lub narzędziami, kontakt z wirującymi elementami (pochwycenie, wplątanie, wciągnięcie), mikroklimat, warunki atmosferyczne, pyły, pożar, wybuch, hałas, wibracje.
R.1.2 w kolumnie 3 wpisany określony rodzaj czynnika N i/lub F dla 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 R.1.3 w kolumnie 2 wpisane jedno zagrożenie chemiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika CH w kolumnie 3 R.1.4 w kolumnie 2 wpisane jedno zagrożenie biologiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika B w kolumnie 3 R.1.5 w kolumnie 2 wpisane jedno zagrożenie psychofizyczne wraz z określeniem rodzaju czynnika PF w kolumnie 3 R.1.6 w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło zagrożenia
R.1.7 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisany co najmniej jeden możliwy skutek
R.1.8 w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej jeden możliwy skutek
R.1.9 w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej jeden możliwy skutek
R.1.10 w kolumnie 4 dla zagrożenia psychofizycznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej jeden możliwy skutek
R.2
Rezultat 2: Tabela 2: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika ogólnobudowlanego metodą trójstopniową PN-N-18002 dla każdego z wymienionych w Tabeli 1 zagrożeń.
R.2.1 w kolumnie 3 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 (wymienionych w kryterium R.1.1) wpisana określona zgodnie z normą ciężkość następstw
R.2.2 w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 (wymienionych w kryterium R.1.1) wpisane określone zgodnie z normą prawdopodobieństwo zdarzenia
R.2.3 w kolumnie 3 dla podanego w kolumnie 2 zagrożenia chemicznego wpisana określona zgodnie z normą ciężkość następstw a w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia
R.2.4 w kolumnie 3 dla podanego w kolumnie 2 zagrożenia biologicznego wpisana określona zgodnie z normą ciężkość następstw a w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia
R.2.5 w kolumnie 3 dla podanego w kolumnie 2 zagrożenia psychofizycznego wpisana określona zgodnie z normą ciężkość następstw a w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia
R.2.6 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisane oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3")
R.2.7 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisana jego dopuszczalność określona zgodnie z normą (dopuszczalne, niedopuszczalne)
R.2.8 w kolumnie 5 dla zagrożenia chemicznego podanego w kolumnie 2 wpisane oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3") oraz wpisana jego dopuszczalność określona zgodnie z normą (dopuszczalne, niedopuszczalne)
R.2.9 w kolumnie 5 dla zagrożenia biologicznego podanego w kolumnie 2 wpisane oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3") oraz wpisana jego dopuszczalność określona zgodnie z normą (dopuszczalne, niedopuszczalne)
R.2.10 w kolumnie 5 dla podanego w kolumnie 2 zagrożenia psychofizycznego wpisane oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3") oraz wpisana jego dopuszczalność określona zgodnie z normą (dopuszczalne, niedopuszczalne)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI Z13