LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - STYCZE艃 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

Opracuj program instrukta偶u stanowiskowego w ramach szkolenia wst臋pnego dla pracownik贸w administracyjno-biurowych Urz臋du Skarbowego w Miko艂owie (wype艂nij Formularz 1 i Formularz 2).
W pomieszczeniach biurowych zlokalizowano od jednego do czterech stanowisk pracy, wyposa偶onych mi臋dzy innymi w biurka, krzes艂a, rega艂y oraz komputery, drukarki, kserokopiarki, skanery, niszczarki, uchwyty na dokumenty.
Praca odbywa si臋 w systemie jednozmianowym.
Wype艂nij Kart臋 szkolenia wst臋pnego w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla nowoprzyj臋tej w dniu 9 stycznia 2017 roku pracownicy Roksany Machaczki na stanowisko inspektora kontroli podatkowej w Referacie Kontroli Podatkowej Urz臋du Skarbowego w Miko艂owie. Instrukta偶 og贸lny przeprowadzi艂 specjalista ds. bhp Mateusz Kowalik, za艣 instrukta偶 stanowiskowy kierownik referatu kontroli podatkowej Justyna Bia艂as.
Wszystkie formularze do sporz膮dzenia dokumentacji s膮 zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
Wyci膮g z rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z p贸藕n. zm.)
§ 8. Szkolenie wst臋pne jest przeprowadzane w formie instrukta偶u wed艂ug program贸w opracowanych dla poszczeg贸lnych grup stanowisk i obejmuje:
1) szkolenie wst臋pne og贸lne, zwane dalej "instrukta偶em og贸lnym";
2) szkolenie wst臋pne na stanowisku pracy, zwane dalej "instrukta偶em stanowiskowym". §9.1.(...)
2. Instrukta偶 stanowiskowy powinien zapewni膰 uczestnikom szkolenia zapoznanie si臋 z czynnikami 艣rodowiska pracy wyst臋puj膮cymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwi膮zanym z wykonywan膮 prac膮, sposobami ochrony przed zagro偶eniami, jakie mog膮 powodowa膰 te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
§ 11.1. Instrukta偶 stanowiskowy przeprowadza si臋 przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okre艣lonym stanowisku:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na kt贸rym wyst臋puje nara偶enie na dzia艂anie czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia, uci膮偶liwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o kt贸rym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywaj膮cego praktyczn膮 nauk臋 zawodu oraz studenta odbywaj膮cego praktyk臋 studenck膮.
2. Pracownik wykonuj膮cy prac臋 na kilku stanowiskach pracy powinien odby膰 instrukta偶 stanowiskowy na ka偶dym z tych stanowisk.
3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunk贸w techniczno-organizacyjnych, w szczeg贸lno艣ci zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dzia艂aniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narz臋dzi, maszyn i innych urz膮dze艅 - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instrukta偶 stanowiskowy przygotowuj膮cy go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z13